Girişimsel Radyoloji

girişimsel radyoloji

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji, radyoloji ihtisasının bir üst dalıdır. Girişimsel radyologlar, önce 4-5 yıl süreyle radyoloji ihtisası yaparak ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR ve anjiografi, gibi vücudumuzun içini gösteren cihazları kullanmayı ve görüntüleri yorumlayarak hastalıkları tanımayı öğrenirler. Daha sonra, en az 2 yıl “girişimsel radyoloji” alanında çalışırlar. Girişimsel radyologlar, radyoloji alanındaki birikimleri sayesinde, yukarıda belirtilen cihazları kullanıp vücudumuzun içini görerek çeşitli hastalıkları, ciltte açılan 1-2mm genişliğindeki deliklerden ameliyatsız olarak tedavi ederler. Yapılan işlem bir ameliyat olmadığından, bu tedavilerde hastaya genel anestezi uygulanmaz, ciltte kesi izi yoktur ve hastanede kalmak gerekirse bu süre genellikle sadece 1 gündür. İşlem riski ameliyata göre daha düşüktür. Bu özellikleri nedeniyle, girişimsel radyoloji 21. yüzyıl cerrahisi olarak da nitelenmektedir.

Girişimsel radyolojide en sık uygulanan yöntemlerden birisi hastalıkların damar içinden tedavisidir (endovasküler tedavi). Bu yöntem, vücudumuzdaki atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları, beyin damarları ve diğer atardamar balonlaşmaları (beyin damarları, bacaktaki toplardamar yetmezlikleri ve varislerin tedavisinde günümüzde yoğun olarak uygulanmaktadır. Endovasküler tedavi ile, iyi huylu ya da kötü huylu bazı tümörler de besleyici atardamarlardan ilaç verilerek ya da besleyici damarları tıkanarak tedavi edilebilmektedir.

Girişimsel radyoloji, dünyada 30-40, ülkemizde de 15-20 yıllık geçmişi olan bir tıp branşıdır. Radyolojik görüntüleme alanındaki gelişmeler sürdükçe, gittikçe daha fazla hastalık girişimsel radyolojik yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir.

Girişimsel radyolojik tedaviler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.