Videolar

Kalp anjiosu yapan kardiologlarla girişimsel radyologlar arasında ne fark vardır.

Kalp damarlarının anjiografi (film çekme) ve anjioplasti (balon veya stentle damar açma) işlemleri kardiyologlar tarafından yapılır. Bu kardiyologlara "girişimsel kardiyolog" da denmektedir. Kalp damarları dışında kalan tüm damarların (kol, bacak, karın, beyin ve boyun damarları gibi), anjiografi ve anjioplasti işlemleri ise girişimsel radyologlar tarafından yapılmaktadır.